"กุ้งเหยียด"
ร้านขนมหวานทองหยิบร้านอาหารลพบุรีเที่ยวกรุงเทพฯกินเที่ยวเที่ยวลพบุรีขนมไทยดั้งเดิมฝอยทองทองหยอดข้าวหน้าเป็ดรวมร้านขนมร้านอาหารกรุงเทพฯร้านขนมไทยลพบุรีขนมไทยโบราณ