"สุกี้24ชั่วโมง"
ของกินวังหลังกรุงเทพฯกุ้งเผาอยุธยาเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับร้านอาหารกาญจนบุรีวังหลังร้านอาหารวังหลังกาญจนบุรีอยุธยาร้านอาหารริมน้ำร้านอาหารร้านกุ้งเผาอยุธยาของกินอร่อย