"เที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ"
ร้านอาหารปทุมธานีกินเที่ยวปทุมธานีร้านบิงซูร้านอาหารร้านขนมหวานร้านอาหารอเมริกันเบอร์เกอร์ยักษ์ร้านเแฮมเบอร์เกอร์ร้านกุ้งเผาร้านเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ไส้ทะลัก